Home

Ode aan de Verbrandingsmotor
een theatrale roadtrip

—Afstudeerwerk Sandberg Instituut 2018 –

Finland

De lange dunne man
grijze huid en haar
zei dat hij anti-art was
De vrouw naast hem beaamde dat
Hij had geen kunst aan de muren hangen,
zijn huis was leeg
‘Maar je hebt vast een grote verbeelding’,
zei ze ter geruststelling